เทคโนโลยีทีวี 3 มิติ

TV 3 มิติ ในยุคปัจจุบันมีการนำมาใช้มากขึ้นเพราะเป็นสิ่งมหัจรรย์อีกหนึ่งอย่างในการดูละครทาง TV


กระแสทีวี 3 มิติ 

  • คงปฏิเสธไม่ได้ว่า กระแสทีวี 3 มิติ นั้นถือว่า มาแรง มากในปัจจุบันนี้ และทราบหรือไม่ว่าเทคโลยีภาพ 3 มิติในวงการทีวีและภาพยนตร์นั้นมีหลายประเภทด้วยกันแต่ก่อนที่เราจะดูนั้นคงต้องมาดูถึงหลักการที่ทำให้ภาพ 3 มิตินั้นลอยมีมิติออกมาก่อน

ทีวี 3 มิติ คืออะไร

  • อธิบายง่ายๆให้เห็นภาพเลยนะ 3D หรือ 3 Dimension คือภาพที่เราสามารถเห็นมิติ ตื้น ลึก หนา บาง ลอย อย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเอง ถ้าเปรียบเทียบกับภาพ 2 มิติจากทีวีธรรมดาซึ่งเป็นภาพ แบนๆติดจอ แล้ว ความสมจริงของภาพ 3 มิตินั้นจะมีมากกกว่า ซึ่งประโยชน์ที่ได้ก็คือ ความสมจริงของภาพ และ อรรถรส ในการรับชมที่มากกว่านั่นเอง

หลักการสร้างภาพ 3 มิติ

  • ภาพ 3 มิตินั้นถูกสร้งขึ้นโดยอาศัยหลักทางกายภาพว่า ตาข้างซ้ายและตาข้างขวา ของคนเรานั้น จะมองตำแหน่งวัตถุที่อยู่บริเวณกลางตา “ตำแหน่งไม่เท่ากัน”  สามารลองง่ายๆโดยการเอานิ้วชี้ยกขึ้นมาให้ห่างจากตาซัก 10 เซนติเมตร แล้วลองปิดตาซ้ายและตาขวาสลับตาดู เจ้าตำแหน่งของนิ้วชี้ที่เราเห็นด้วยตาแต่ละข้างก็จะไม่เท่ากัน แต่ลองนึกภาพดูว่าถ้าเราสามารถกระพริบตาซ้ายขวาสลับกันได้ถึง 120 ครั้งต่อวินาที ตำแหน่งนิ้งที่จะเหลื่อมซ้ายและขวากันนิดหน่อยนั้นก็จะรวมกันเป็นหนึ่งและนี่ก็คือหลักการง่ายๆที่เอาทำมาทำเป็นภาพ 3 มิติ