26 ต.ค.60 หลายสถานที่ปิดให้บริการเพื่อร่วมแสดงความอาลัย

 ธนาคารแห่งประเทศไทย แบงก์รัฐ เทสโก้ โลตัส เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ปิดให้บริการในวันที่ 26 ต.ค.60 เพื่อร่วมอาลัย

ในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 26 ต.ค. 2560 เทสโก้ โลตัสทุกสาขามีการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อให้พนักงาน รวมใจกันถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่วนธนาคารทุกแห่งก็ปิให้บริการเช่นกัน แต่ก็สามารถที่จะใช้บริการทางตู้ ATM ได้ตามปกติ และสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงภาคทั้งรัฐและเอกชนส่วนใหญ่ก็ได้มีการปิดให้บริการในวันที่ 26 ต.ค. 2560 เช่นกัน และจะเปิดให้บริการได้ปกติในวันที่ 27 ต.ค. 2560