Soft Robot หุ่นยนต์หมีกตัวนิ่ม

หุ่นยนต์รูปร่างเหมือนหมึกตัวน้อยตัวนี้ทำจาก Silicone Gels ด้วยเทคโนโลยี 3 D Printer ใช้ Hydrogen Peroxide เป็นเชื้อเพลิง 

หุ่นยนต์หมีกตัวนิ่มยังทำงานไม่สมบูรณ์แบบและค่อนข้างช้า แต่ Ryan Truby  หนึ่งในทีมนักวิทยาศาสตร์จาก Harvard University เปิดเผยว่า ความสำเร็จครั้งนี้เหมือนกุญแจดอกสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี Soft Robot ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

และเป้าหมายต่อไปของ Octobot คือสามารถคลาน, ว่ายน้ำ และมีปฎิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว   ส่วนสาเหตุที่พวกเขาเลือกใช้หมึก หรือ Octopus เป็นตัวแทนในการพัฒนา Soft Robot ก็เพราะหมึกเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่แข็งแรงและสามารถเคลื่อนไหวในรูปแบบที่คาดเดาได้ยาก

หุ่นยนต์เปลี่ยน Hydrogen Peroxide ที่เป็นของเหลวไปเป็นแก๊สที่มีปริมาณมากขึ้น และแก๊สก็จะไหลไปที่แขนของออกโตบอท ทำให้พองคล้ายกับหุ่นยนต์ บวกกับปฏิกิริยาง่ายๆ ระหว่างสารเคมีกับตัวเร่งปฏิกิริยาโดยนำแพลตินัมมาทำปฎิกิริยากับ Hydrogen Peroxide ทำให้ได้แหล่งพลังงานของเหลวและตัดการใช้แหล่งพลังงานที่เป็นของแข็งและสายระโยงระยางออกไปได้